FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
23 075 833 Kč
Nedaňové příjmy
1 858 691 Kč
Přijaté transfery
1 367 193 Kč
Kapitálové příjmy
687 100 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
12 875 533 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
10 179 614 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 728 793 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 779 300 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
570 700 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
71 200 Kč
Služby pro obyvatelstvo
12 875 533 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
10 179 614 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 728 793 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 779 300 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
570 700 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
71 200 Kč