FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
26 051 160 Kč
4
Přijaté transfery
10 815 069 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 526 653 Kč
3
Kapitálové příjmy
10 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
22 007 833 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 343 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 379 029 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 760 600 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
640 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
105 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
22 007 833 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 343 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 379 029 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 760 600 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
640 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
105 000 Kč