FINANČNÍ UKAZATELE 2022 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2022
1
Daňové příjmy
32 619 973 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 873 691 Kč
4
Přijaté transfery
1 238 386 Kč
3
Kapitálové příjmy
199 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2022
2
Průmyslová a ostatní odvětví
33 868 623 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
33 814 137 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 173 544 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
3 449 400 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
849 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
200 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
33 868 623 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
33 814 137 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 173 544 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
3 449 400 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
849 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
200 000 Kč