FINANČNÍ UKAZATELE 2019
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
30 393 757 Kč
4
Přijaté transfery
8 489 315 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 502 264 Kč
3
Kapitálové příjmy
19 650 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
19 828 304 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 965 693 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 179 351 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 114 757 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
442 567 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
73 160 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
19 828 304 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 965 693 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 179 351 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 114 757 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
442 567 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
73 160 Kč