FINANČNÍ UKAZATELE 2020 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2020
1
Daňové příjmy
32 302 244 Kč
4
Přijaté transfery
2 229 300 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 445 038 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2020
3
Služby pro obyvatelstvo
23 071 382 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
11 255 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 362 874 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 663 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
840 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
225 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
23 071 382 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
11 255 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 362 874 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 663 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
840 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
225 000 Kč