FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
25 911 160 Kč
4
Přijaté transfery
8 553 518 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 245 754 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
21 164 833 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 323 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 192 029 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 750 600 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
630 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
105 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
21 164 833 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 323 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 192 029 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 750 600 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
630 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
105 000 Kč