FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
19 079 460 Kč
Nedaňové příjmy
1 726 791 Kč
Přijaté transfery
908 294 Kč
Kapitálové příjmy
687 100 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
13 753 244 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
12 667 384 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 891 660 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
3 811 800 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
595 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
105 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
13 753 244 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
12 667 384 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 891 660 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
3 811 800 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
595 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
105 000 Kč