FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
25 627 000 Kč
4
Přijaté transfery
8 553 518 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 244 700 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
20 619 533 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 316 100 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 670 010 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 598 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
630 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
105 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
20 619 533 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 316 100 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 670 010 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 598 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
630 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
105 000 Kč